hans

Geluk is belangrijk. Hoewel geluk voor iedereen verschillend is, wil iedereen gelukkig zijn. Wereldwijd is er veel onderzoek gedaan naar wat groepen mensen gelukkig maakt. Daaruit weten we dat mobiliteit van invloed is op het geluk.

Het doel van De Verkeersonderneming is het bevorderen van mobiliteitsgeluk. Wanneer mensen in staat zijn te reizen en gemakkelijk van A naar B kunnen komen, kunnen zij zich verbinden met vrienden, hun sociale netwerk, werk, zorg, onderwijs, sport, recreatie en is er persoonlijke groei.

Mobiliteit is een middel en geen doel op zich, een middel om een zinvol en gelukkig leven te leiden. Daarom willen we mobiliteitsgeluk bevorderen.