Privacy policy

De Verkeersonderneming respecteert uw privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit privacy statement informeren wij u over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegeven werken, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Doelen van verwerking

VedmersondernernIng Is een publieke-prIvate samenwerking van gemeente Rotterdam, Rijkswaterstraat,Metropoolregio Rotterdam Den Haag, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam houdt zich bezig met de bereikbaarheid van en in de regio Rotterdam.Vanuit De Verkeersondememing benaderen we u -na uw toestemming- per e-mail en/of per post met nieuws en nodigen we u uit om mee te doen aan testen,onderzoeken en enquêtes op het gebied van mobiliteit en geven we u de kans nieuwe mobiliteitsoplossingen uit te proberen. liet doel hiervan is inzage te krijgen in uw reisbehoeften en voorkeuren, uw gebruik van het verkeer en nu/mogelijkheden om reisgedrag aan te passen. 

Op basis hiervan proberen wij bereikbaarheid van de regio Rotterdam op een passende manier te verbeteren. U ontvangt van ons berichten per email en/of post op basis van uw afgegeven voorkeuren. Verzamelde gegevens moeten worden verwerkt op een wijze die voor de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is, zo schrijf de wet voor. U heeft het recht om op elk gewenst moment, ongeacht de reden, uw toestemming in te trekken. U leest verderop hoe u deze rechten uitoefent.